Điều trị gãy xương đòn

Ths Bs Phạm Ngọc Ẩn I. Giải phẫu học: Xương đòn là một xương dài, tạo nên phần trước của đai vai. Thân xương dẹt, cong hình chữ S. Phía …