Home / Trường phái châm cứu

Trường phái châm cứu

Trường phái châm cứu: Nhĩ châm, Mai hoa châm, Châm tê, Điện châm, Thủy châm, Uyển lõa châm…

Liệt dây thần kinh số 7

Định nghĩa Liệt mặt nguyên phát là liệt ngoại biên toàn bộ ½ bên mặt, nguyên nhân chưa rõ, có khởi đầu đột ngột và đa phần có tiên lượng tốt. Dịch tễ học Liệt mặt nguyên phát là thể bệnh thường gặp nhất trong các loại liệt mặt ngoại …

Xem chi tiết »