Cơ hội mới cho sinh viên Y học cổ truyền

Công văn 4018/BYT-YDCT 2020 bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền, đây là cơ hội mới cho các bạn sinh viên đang học y học cổ truyền.

Đây là một cơ hội mở hơn cho các bạn học bác sĩ y học cổ truyền. Tuy nhiên, khi thực hiện văn bản này, nhiều sở y tế vẫn đang gặp khó khăn, và theo thông tin được biết, đến ngày hôm nay, chưa sở y tế nào cấp mở rộng theo công văn này. Trước đó bộ y tế đưa ra thông cáo 878/KCB-QLHN ngày 31/7/2018 và nhiều sở y tế gặp khó khăn về mặt nhân lực tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Xem thêm: Có nên học bác sĩ Y học cổ truyền?

Nội dung Công văn 4018/BYT-YDCT 2020

BỘ Y TẾ
_______
Số: 4018/BYT-YDCT
V/v: Bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Trường Đại học Y, Dược

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

Trong thời gian qua Bộ Y tế nhận được một số ý kiến phản ánh của các Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về các khó khăn vướng mắc trong việc cấp bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền (YHCT), thanh toán bảo hiểm y tế khi bác sĩ y học cổ truyền thực hiện phạm vi chuyên môn y học hiện đại (YHHĐ). Để giải quyết khó khăn trên, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trường Đại học Y, Dược, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

– Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khác cho Bác sĩ y học cổ truyền theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 11 tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (viết tắt Nghị định số 155/2018/NĐ-CP).

– Riêng đối với một số chuyên ngành Ngoại, Sản, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Phẫu thuật thẩm mỹ, Gây mê hồi sức thì tạm dừng cấp bổ sung chờ hướng dẫn của Bộ Y tế.

– Giữ nguyên đối với các trường hợp đã cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 6705/BYT-KCB ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và mục b Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh.

2. Bác sỹ Y học cổ truyền đã có chứng chỉ hành nghề với phạm vi chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền thì được thực hiện kỹ thuật khác ngoài chuyên ngành y học cổ truyền sau khi có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo kỹ thuật do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép thực hiện bằng văn bản mà không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề theo quy định Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

3. Đối với các Trường Đại học Y, Dược và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có mã số đào tạo thực hiện việc tiếp nhận đào tạo kỹ thuật chuyên ngành, phạm vi chuyên môn về y học hiện đại cho bác sĩ y học cổ truyền đã có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền để đảm bảo kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/07/2008 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông Y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới và Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2019 về Ban hành chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

Nơi nhận:– Như trên;
– Q. Bộ trưởng (để b/cáọ);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– BHXH VN (để biết);
– Vụ Pháp chế (để biết),
– Cục QL KBCB (để biết);
– Cục KHCN & ĐT (để biết);
– Lưu: VT, YDCT
KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

8 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
YHCT
YHCT
3 năm trước

Mình có ông bạn, thậm chí còn học xong CK cấp 1, lĩnh vực khác YHCT, còn không được cấp chứng chỉ mở rộng…

YHCT
YHCT
3 năm trước

Thực tế, đây là một cơ hội cho các bạn sinh viên YHCT. Tuy nhiên, văn bản của bộ là như vậy, nhưng không phải sở y tế nào cũng cho phép các bạn mở rộng. Hoàn toàn là may rủi đối với các bạn.

Vũ Phương Hoa
Vũ Phương Hoa
3 năm trước

Chào bs ạ, cho mình hỏi là cụ thể “phạm vi hoạt động chuyên môn khác cho Bác sĩ y học cổ truyền theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 11 tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP” như bài viết nói, là những chuyên khoa tây y nào ạ, mình cảm ơn!

trackback

[…] Cập nhật ngày 28/07/2020: Cơ hội mới cho sinh viên Y học cổ truyền […]

Vũ Phương Hoa
Vũ Phương Hoa
3 năm trước

Chào bs ạ, cho mình hỏi là cụ thể “phạm vi hoạt động chuyên môn khác cho Bác sĩ y học cổ truyền theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 11 tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP” như bài viết nói, là những chuyên khoa tây y nào ạ, mình cảm ơn