Home / Giải phẫu chức năng

Giải phẫu chức năng

Video giải phẫu chức năng, bài giảng giải phẫu cơ thể người

[Giải phẫu] Thần kinh giữa

[Giải phẫu] Thần kinh giữa I.        Nguyên ủy –        Tk giữa được tạo nên từ 2 rễ: Rễ ngoài: tách từ bó ngoài ĐRCT Rễ trong: tách từ bó trong ĐRCT II.     Đường đi và liên quan –        TK giữa là 1 trong 3 Tk lớn của ĐRCT đi từ …

Xem chi tiết »