[Phương thang] Ngũ ma ẩm

Thành phần

1.Ô dược12 gam.

2.Binh lang12 gam.

3.Trầm hương4 gam.

4.Chỉ thực12 gam.

5.Mộc hương8 gam.

Cách dùng

Mài với rượu quấy đều đun ấm lên chia 3 lần uống.

Chữa chứng bệnh

Do tình chí không điều hòa dẫn đến can khí Thượng nghịch, ngực mỏ ác đầy tắc không thông, thậm chí bế quyết.

Giải bài thuốc

Đặc điểm bài này là tập trung các vị thuốc có sức hành khí, phá khí, giáng khí mạnh vào một bài, Ô dược, Mộc hương hành khí, Chỉ xác, Binh lang phá khí, Trầm hương giáng khí lại cho thuốc mài với rượu uống ấm, các vị thuốc không qua đun sắc, khí đầy sức mạnh, hiệu quả càng nhanh. Vì rằng “giận thì khí thượng” khí thượng nghịch làm úng tắc ở ngực mỏ ác, nặng hơn thì thanh khiếu bị bế tắc nên biểu hiện khiếu bế tứ chi lạnh, cho nên không phải là thang thuốc mạnh thì không đủ giáng nghịch, tán kết, khai bế, người nào thể chất hư nhược có thể gia Nhân sâm.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments