Home / Tag Archives: Tổn thương thần kinh ngoại biên

Tag Archives: Tổn thương thần kinh ngoại biên

Bệnh lý thần kinh ngoại biên

BỆNH LÝ THẦN KINH NGOẠI BIÊN I. PHÂN LOẠI Viêm rễ dây thần kinh được phân thành 3 nhóm chính sau đây. 1. Viêm đa dây thần kinh. 2. Viêm đa rễ dây thần kinh. 3. Viêm một hoặc nhiều dây thần kinh không hệ thống. II. CÁC LOẠI VIÊM …

Xem chi tiết »