Home / Tag Archives: bệnh huyết áp

Tag Archives: bệnh huyết áp

Bệnh huyết áp: “Lắt léo” khó đỡ!

Theo định nghĩa lý thuyết của ngành y, được coi là bệnh huyết áp cao khi huyết áp vượt quá định mức 140/90. Vậy nếu huyết áp nằm đúng ngay 140/90 thì sao? Kiêng cữ có chắc cầm chân huyết áp? Uống thuốc hay không uống thuốc? Lỗ nhỏ đắm …

Xem chi tiết »