[Phương thang] Tịch ôn thang

Thành phần

Phương này có khoảng 73 vị thuốc miễn nói. Chế thành viên (đan) hoặc thỏi (phiến).

Cách dùng

Mỗi lần 0,5 đến 1 viên, hoặc 2-4 phiến, uống với nước nóng. Ngày 1-2 lần. Trẻ em theo tuổi mà giảm.

Công dụng

Giải thử, tịch uế, trừ đau bụng, thổ tả.

Chủ trị

Trúng thử phát sa, lợm lòng, đau bụng thổ tả, hoặc muốn nôn không nôn được, muốn ỉa không ỉa được, tâm phiền tứ chi giá lạnh.

Giải bài thuốc

Bản phương dùng tới 73 vị thuốc. Trong đó có các vị khai khiếu, giải độc, thuốc phát tán, thuốc thông lợi, thuốc ôn nhiệt, thuốc hàn lương. Nhưng toàn phương thiên về ôn nhiệt. Phương này vị thuốc rất nhiều, tác dụng phức tạp cho nên khó mà giải thích được ý nghĩa của phương, nhưng dùng nó có hiệu quả xác thực. Nhiều loại thuốc chế sẵn (thành dược) của Trung y cũng có đặc điểm độc đáo này.

Nguyên lý của nó còn phải dầy công nghiên cứu.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments