Bệnh loãng xương

BỆNH LOÃNG XƯƠNG (Ostéoporose) Bệnh thấp khớp – NXB Y học – 2002 GS.TS. Trần Ngọc Ân I. ĐẠI CƯƠNG A. ĐỊNH NGHĨA: Là hiện tượng tăng phần xốp của …