Hội chứng thắt lưng hông

1. Mở đầu. 1.1. Định nghĩa: Hội chứng thắt lưng-hông là một khái niệm lâm sàng, bệnh cảnh gồm có các triệu chứng biểu hiện bệnh lý của cột sống …