Nghĩa tình sữa mẹ

Vị nữ chủ tịch CĐ níu chân khách không ngoài mục đích muốn giới thiệu một nét đẹp nhân văn trong hoạt động CĐ tại đây, nơi 1.700 con người …