Home / Tag Archives: Cách chữa cảm mạo

Tag Archives: Cách chữa cảm mạo

Chữa cảm mạo hiệu quả bằng châm cứu

Cảm mạo, còn gọi là thương phong, có thể bị ở cả bốn mùa. Bệnh thường sinh vào những lúc khí trời đột nhiên nóng, lạnh, hoặc lao động ra nhiều mồ hôi. Chủ yếu là do ngoại cảm phong hàn, hoặc thân thể suy nhược, sức đề kháng giảm …

Xem chi tiết »