Home / Tag Archives: bệnh học lao

Tag Archives: bệnh học lao

Lao màng não – Thể lao nguy hiểm

Theo thống kê, ở nước ta, lao màng não chỉ chiếm khoảng 5% trong số các bệnh lao, nhưng đây lại là thể lao ngoài phổi nguy hiểm nhất có tiên lượng nặng… Theo thống kê, ở nước ta, lao màng não chỉ chiếm khoảng 5% trong số các bệnh …

Xem chi tiết »

Phục hồi chức năng lao phổi

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO PHỔI I.ĐẠI CƯƠNG Lao phổi là thể bệnh gặp nhiều nhất trong bệnh học lao, chiếm 80% trong số bệnh lao, là nguồn lây vi khuẩn cho những người lành nhiều nhất. Bệnh cảnh lâm sàng của lao phổi rất đa dạng và thường diễn …

Xem chi tiết »