Home / Tag Archives: Bài giảng Phục hồi chức năng trật khớp vai

Tag Archives: Bài giảng Phục hồi chức năng trật khớp vai

Phục hồi chức năng trật khớp vai

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẬT KHỚP VAI Trích: Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của chuyên ngành Phục hồi chức năng 2014 của Bộ y tế: Số 3109/QĐ-BYT I. ĐẠI CƯƠNG – Định nghĩa: trật khớp vai là tình trạng chấn thương làm lệch chỏm đầu xương cánh tay ra khỏi …

Xem chi tiết »