Home / Phục hồi chức năng (Trang 4)

Phục hồi chức năng

Dịch vụ phục hồi chức năng tại nhà Hà Nội, Phục hồi chức năng tại nhà khu vực Hà Nội

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐAU THẮT LƯNG DỰA TRÊN ĐIỀU TRỊ (DỰA TRÊN KHIẾM KHUYẾT)

Tóm lược hệ thống phân loại đau thắt lưng định hướng điều trị. Đau thắt lưng và chân trung tâm hóa với vận động lập lại (bài tập chuyên biệt) a. Hội chứng duỗi Triệu chứng trung tâm hóa với ưỡn thắt lưng ra sau Triệu chứng ngoại biên hóa …

Xem chi tiết »