[Phương thang] Ngọc bình phong tán

Thành phần

1.Hoàng kỳ24 gam.

2.Phòng phong8 gam.

3.Bạch truật8 gam.

Cách dùng

Nguyên là thuốc bột, hiện dùng dạng thang tễ sắc nước uống, hoặc dụng dạng thuốc viên. Mỗi ngày dùng 12 gam, chia làm 2 lần uống.

Công dụng

Bổ khí, cố biểu, chỉ hãn.

Chủ trị

Khí hư tự hãn, dễ bị cảm mạo.

Giải bài thuốc

Phương này dùng Hoàng kỳ bổ khí, phò tá có Bạch truật kiện tỳ, cố biểu mà sáp được chứng tự ra mồ hôi. Phòng phong phối ngũ Hoàng kỳ, dẫn Hoàng kỳ ra biểu mà chế ngự phong tà.

Hoàng kỳ có Phòng phong thì tránh được cái tệ lưu luyến ngoại tà. Phòng phong có Hoàng kỳ thì tránh được cái tệ phát biểu thái quá. Phương này thuộc về pháp trong bổ có tán, trong tán có bổ vậy.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments