Home / Huyệt vị / Huyệt Yêu Nhãn: vị trí, cách xác định, chủ trị, cách châm cứu

Huyệt Yêu Nhãn: vị trí, cách xác định, chủ trị, cách châm cứu

HUYỆT: Yêu Nhãn

HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Đỉnh Yêu, Ngẫu Tiên, Quý Hợi, Quỷ Nhãn, Yêu Chú, Yêu Trụ, Yêu Mục Khiếu.

XUẤT XỨ

Trửu Hậu Phương.

VỊ TRÍ

• Nằm sấp thẳng 2 chân, bảo người bệnh thẳng cao 2 tay hơi nghiêng mình đi 1 ít sẽ có chỗ lõm ở 2 bên thắt lưng, ngang với chỗ lõm ở đốt sống thắt lưng thứ 4. Huyệt ở dưới đốt sống lưng 16 đo ra 3,8 thốn. (Có sách lấy trên gai đốt sống xương thắt lưng thứ 3 đo ra 3 – 4 thốn, ở chỗ lõm)

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

Nằm sấp thẳng 2 chân, bảo người bệnh thẳng cao 2 tay hơi nghiêng mình đi 1 ít sẽ có chỗ lõm ở 2 bên thắt lưng, ngang với chỗ lõm ở đốt sống thắt lưng thứ 4. Huyệt ở dưới đốt sống lưng 16 đo ra 3,8 thốn. (Có sách lấy trên gai đốt sống xương thắt lưng thứ 3 đo ra 3 – 4 thốn, ở chỗ lõm).

CHỦ TRỊ

Trị tổn thương tổ chức mềm vùng thắt lưng, thận sa, dịch hoàn viêm, bệnh phụ khoa.

CHÂM CỨU

Châm thẳng hoặc ngang sâu 1,5 – 2,5 thốn. Cứu 5 – 7 tráng. Ôn cứu 5 – 15 phút.

GIẢI PHẪU

• Dưới huyệt là bản gân cơ lưng to, cơ lưng dài, cơ ngang gai, cơ gian mỏm ngang, cơ vuông thắt lưng, cơ đái – chậu.

• Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

GHI CHÚTHAM KHẢO

• Thần kinh vận động cơ do nhánh của đám rối cánh tay, dây sống lưng 3 và nhánh của đám rối thắt lưng.

PHỐI HỢP HUYỆT

1.Phối Thận Du (Bq.23) + Ủy Trung (Bq.40) trị thắt lưng đau (Châm Cứu Học Thượng Hải).

2. Phối Thận Tích + Tỳ Tích trị thận sa (Châm Cứu Học Thượng Hải).

Châm đắc khí có cảm giác căng tức ở vùng thắt lưng, có khi lan tới vùng mông.

“Cách lấy huyệt Yêu Nhãn: Bảo người bệnh nằm bình thường, lấy bút chấm vào 2 chỗ lõm như hai mắt ở dưới thắt lưng, mỗi bên cứu 7 tráng. Huyệt này các sách không có. Trong quyển Cư Gia Tất Dụng có ghi lại và nói là họ đã thử nghiệm nhiều để trị những bệnh khó, bệnh sau khi bị lao. Vào lúc hết canh hai ngày Qúy Hợi, bảo người bệnh nằm để lấy huyệt, cứu 3 tráng” (Loại Kinh Đồ Dực). “Yêu Nhãn là kỳ huyệt… Châm sâu 0,3 – 0, 5 thốn, cứu 3 – 7 tráng. Chủ trị suy nhược, gầy ốm, lao hạch, khí quản viêm, dịch hoàn viêm, thần kinh thắt lưng đau” (Châm Cứu Khổng Huyệt Cập Kỳ Liệu Pháp Tiện Lãm).

"Mọi thông tin trên website chỉ có tính chất tham khảo, không có tác dụng chữa bệnh. Xin cảm ơn!"
Liên hệ: Bs Vịnh 097.36.38.115 | 0939.332.995

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *